Impala d.o.o.


Kongresi

U prethodnih nekoliko godina "Impala" d.o.o. se specijalizovala i bila uspešna u pratećoj organizaciji kongresa, konferencija, simpozijuma i drugih događaja. U mogućnosti smo da za učesnike obezbedimo transfere (za pojedince i grupe), smeštaj (od privatnog, preko hostela do svih kategorija hotela), ručkove, kafe pauze, radni materijal, sale za rad sa i bez opreme, svečane večere, kulturno-umetnički, zabavni, muzički program, postkongresne ekskurzije, razgledanja grada (sa reke i kopna), izlete uz podršku na svim važnijim stranim jezicima.

accomodation

Prethodno održani kongresi:

a

GIRP

iCom

First International Jackal Symposium

phylogeny and comparative methods

Ecology 

 

Airtickets

Singidunum

 


  Air tickets
  Travel
  Hotels
  Transfers
Conventions
About us
Contact

Tel. +381 11 2497 882

Fax. +381 11 3096 426
Impala Travel
e-mail image
Home page srpski jezik English language