OSIGURANJA


POŠALJITE UPIT
TURISTIČKA AGENCIJA SA TRADICIJOMPutno zdravstveno osiguranje nije obavezno ali je preporučljivo jer obezbeđuje pokriće troškova vanbolničkog, bolničkog lečenja i medicinskih usluga do ugovorene sume osiguranja.
Putnim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivena prethodna stanja koja je osiguranik imao pre zaključenja ugovora.
Osiguranje se ne može kupiti ako ste u trenutku zaključenja ugovora van zemlje.
Osiguravajuće kuće imaju direktnu saradnju sa medicinskim ustanovama, što osiguranicama omogućava brzu, kvalitetnu i efikasnu uslugu.

osiguranja


Kod nas možete kupiti polisu putnog zdravstvenog osiguranja sledećih osiguravajućih kuća:

All rights reserved. Website design: N.Stojanovic